MEHMET ÜNEN

Sayın Barış BARAZ,

 

Yaklaşık bir dönem boyunca “İşletme Politikası” Dersi öğrenciniz olduktan sonra dersiniz ile ilgili görüşlerimi belirtmek isterim.

 

Öncelikle edutaintment yöntemine çok hakimsiniz. Derslerinizin işleyişindeki eğlenceli yöntem vermek istediğiniz önemli bilgi ve mesajları daha akılda kalır hale getiriyor. Video destekli eğitimin yararı olarak da görsel hafızamızdan yardım alarak verdiğiniz bilgileri daha kalıcı bir şekilde öğrenerek hatırlamamızı gösterebilirim.

Sınıf içindeki tavırlarınız ve bizleri sizi ilgi ile dinlenmeye yönelten beden diliniz; öğrenciye duyduğunuz saygıyı ve bizleri birer birey olarak gördüğünüzü anlamamızı kolaylaştırıyor. Bahsettiğim tavırlar sonucunda bir tarafatan bize yakın olduğunuzu, bizi anladığınızı bir taraftan da, size gereken saygıyı ve ya dersinize gereken özveriyi göstermediğimiz zaman sonuçlarından memnun olmayacağımızı hissedebiliyoruz. Öğrencilerin isimlerini hatırlamanız ve hitap şekilleriniz derse katılımda öğrencinin gözündeki sosyal duvarları, korkuları yıkıyor diyebilirim.

 

Sınama yöntemlerinizden bahsedecek olursak, kısaca : derslerde yapılan quizler biz yönetici adaylarını yorumlamaya, düşünmeye ve katkıda bulunmaya yönlendiren içeriklerde oluyor ve yararını göreceğimizden eminim. Vize ve final yöntemleriniz ise dersinize katılımımıza ve buna bağlı olarak dersinize gereken ilgiliyi göstermemize dayalı. Bu durum bizi sınav korkusu ve ya ezber paniği mentalitesinden uzaklaştırarak dersinizde aktardığınız içerikleri hatırlamaya ve öğrendiklerimizi pekiştirmeye yöneltiyor.

 

Derslerinizde verdiğiniz satır arası tavsiyeleri (TED videos , Cem Kozlu Liderin Takım Çantası vb.) bize derslerimiz dışında da yarar sağlayan gelecekte hatırlayacağımız verimlilikte katkılardır. Bu yaklaşım kuşkusuz ilerleyen zamanlarda bizlerde farkındalık ve kişisel gelişim sağlayacaktır, teşekkürler.

Gelecek dönemlerde eğitim yöntemlerinize sosyal medyayı da ekleyeceğinizi söylediniz, kişisel fikrim bu konunun henüz erken olduğu yönünde. Bir devlet üniversitesinde ve büyük çoğunluğu ailesinden uzakta yaşayan öğrencilerde sosyal medya ancak ve ancak iletişim artı paylaşım için kullanılabilir. Geri bildirim oranı tatmin edici olmayacaktır, kontrol mekanizması zayıftır ve en önemli üretime değil tüketime dayalıdır. Katılım öğrenimin en elzem parçasıdır görüşüme dayanarak, sosyal medyanın verimli kullanımı konusunda emekleme aşamasında olan öğrencilere en azından 2 3 dönemlik bir süre verilmesi ve gelecek zamandaki koşullara bakılarak bu durumun tekrar düşünülmesi gerektiğini düşüyorum.

 

Sonuç olarak, ders işleyiş şekliniz , tavırlarınız ve bir öğretici-eğitici olarak katkılarınız benim açımdan eksiksiz ve yerinde. Gerek Workshop gerek Seminer, gezi vb etkinliklerden yararlanma düzeyi düşük olan Üniversite eğitim sistemimizde yarattıgınız farklılık ve farkındalık için kişisel teşekkürlerimi sunarım.

 

Not : Yanlış anlaşılmaya sonuç verecek anlatım ve ya betimleme hataları tekrar tekrar kontrol etmeme rağmen gözümden kaçmış ve sizi rahatsız edecek olursa, şimdiden affınıza sığınıyorum.

 

Saygılar,
Mehmet ÜNEN

Comments are closed.

TOP